Jak widać na poniższej tabeli, http://interpreti.pl/tlumacz-przysiegly/ oraz jemu podobne biura tłumacza przysięgłego pozwala każdemu znaleźć opcję tłumaczenia różnego rodzaju pism, dokumentów czy treści wymagających poświadczenia, jakie dać może tłumacz przysięgły. Jak można się domyślić, ceny za tego rodzaju usługi są bardzo urozmaicone i zależą one od tego jakiego typu dokument wymaga tłumacza przysięgłego.

 

Tłumacz przysięgły – Tłumaczenia z polskiego na angielski

Cennik – Tłumacz przysięgły

matura (nowa od 2005 roku): PLN 48,00
matura (stare świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku) (1 strona): PLN 48,00
matura (stare świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku) (całe świadectwo łącznie ze stopniami na koniec roku): PLN 144,00
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: od PLN PLN 96,00
prawo wykonywania zawodu lekarza: od PLN 96,00 (w zależności od ilości wpisów)
REGON (zaświadczenie o nadaniu numeru REGON): od PLN 72,00
suplement do dyplomu np. UW/PW/AE/UAM/UMK/KUL/PP: od PLN 192,00 do 528,00
świadectwo kwalifikacyjne E (eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci): od PLN 48,00
świadectwo szkoły podstawowej/gimnazjum/liceum: PLN 72,00 do PLN 96,00
wpis do ewidencji działalności gospodarczej: zazwyczaj PLN 96,00
wyciąg z rejestru handlowego KRS: od PLN 184